Đăng nhập
Email đăng nhập
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng nhập

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở Quận 1: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Cơ sở Quận 9: Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh (xem bản đồ)
Điện thoại: (08) 38.295.258, Fax: (08) 39.105.510
Email: hvbcvthcm@ptithcm.edu.vn
Website: http://hcm.ptit.edu.vn